Zajištění ostrahy

  • Ochrana osob
  • Ostraha objektů, majetku osob a organizací
  • Doprovody při přepravě finančních hotovostí a jiných cenin
  • Zajištění bezpečnosti při společenských, sportovních a kulturních akcích
  • Zpracování bezpečnostních analýz